We regelen het samen

€ 35,00

We regelen het samen

€ 35,00

Uurtarief voor werkzaamheden die vallen onder de diensten We regelen het samen en Bijzondere gebeurtenissen waaronder:

  • Administratieve ondersteuning
  • Aanvragen WMO en PGB
  • Ondersteuning bij ziekenhuisopname
  • Organisatie en ondersteuning bij verhuizen

Als u een abonnement afneemt is het tarief voor extra uren van deze service €32,50 per uur.

We regelen het samen

Administratieve ondersteuning

Wij bieden u hulp bij het bijhouden van uw dagelijkse administratie. We nemen de post samen door, zorgen dat de benodigde acties die hieruit voortvloeien gedaan worden, zorgen dat de rekeningen betaald worden, organiseren de administratie waar nodig. We helpen u bij het maken van diverse afspraken met bijvoorbeeld de audicien, kapper en thuiszorg. 

 

Aanvragen WMO enPGB

Indien blijkt dat er een verdergaande vorm van ondersteuning nodig is dan helpen wij u bij de aanvraag hiervan via de gemeente.

 

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen

VoorU kan u ondersteunen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen door u te assisteren bij het regelen van de inzet van thuiszorg of maaltijden service. Ook kan VoorU helpen bij onvoorziene situaties zoals een kapotte wasmachine of verwarming. Gezamenlijk zullen we de voor u beste oplossing zoeken. 

Bijzondere gebeurtenissen

voorU kan u helpen bij het voorbereiden en regelen van verschillende gebeurtenissen zoals:

het organiseren van een feest of diner ter gelegenheid van bijvoorbeeld uw verjaardag of een jubileum.

Extra ondersteuning bij een ziekenhuis opname, halen en brengen naar het ziekenhuis, voorbereiding van de thuiskomst, inschakelen thuiszorg en benodigde hulpmiddelen, verzorging tijdens de ziekenhuisopname ( zorgen voor voldoende kleding en andere benodigdheden, huis en post verzorgen).

Het voorbereiden van een verhuizing. Als u gaat verhuizen dan is het vaak van belang om dit goed voor te bereiden. Meestal dienen er veel zaken opgeruimd te worden, de verhuizing zal gepland moeten worden en diverse instanties zullen moeten worden geinformeerd. Wij ondersteunen hierbij, op maat, zoals door u gewenst en wanneer nodig uiteraard in overleg met uw familie.