Zorgverlof, wordt de mantelzorger daar beter van?

Gepubliceerd op 19 juli 2018 11:42

In Nederland wordt de groep ouderen steeds groter en de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen, er is sprake van dubbele vergrijzing. Als gevolg hiervan zullen veel werknemers in de situatie komen dat de baan gecombineerd moet worden met mantelzorg taken. Nu al is één op de 5 werknemers belast met mantelzorg. Mantelzorg en werk combineren is geen makkelijke opgave. Je werk vraagt van je dat je op gezette tijden aanwezig bent en ook nog een bepaalde hoeveelheid werk verzet, terwijl er iemand in je omgeving is die ook jou zorg en aandacht nodig heeft. Hoe ga je dat in goede banen leiden?

 

“Mama, niet alweer naar de buurvrouw!”

 

Je kunt proberen om je zorg taken in je vrije tijd te plannen, in de avonduren, weekenden en op de vrije, papa en mama, dagen. Maar al snel zal je merken dat dat niet afdoende is. Zorgbehoefte beperkt zich nu eenmaal niet alleen maar tot die momenten, ziekenhuizen plannen de afspraken niet alleen op jou vrije dag in, en als je kinderen voor de zoveelste keer de voetbal over moeten slaan, of alweer de hele woensdag naar de buurvrouw moeten, omdat Oma hun moeder of vader nodig heeft, dan speelt vaak ook je schuldgevoel nog op.

 

Gelukkig hebben de meeste werkgevers een prima regeling voor het opnemen van zorgverlof. Deze regeling maakt het mogelijk verlof op te nemen zodat je mantelzorg taken kunt verrichten. Toen het moment daar was dat mijn beide ouders behoefte hadden aan mantelzorg, heb ik zelf ervaren hoe fijn het is dat deze regeling bestaat. De zorgbehoefte van mijn ouders was niet continue, maar ad-hoc en niet altijd te plannen. Door dit met mijn werkgever te bespreken kon ik, wanneer nodig, mijn zorgverlof inzetten. Dit resulteerde in flexibiliteit en een bepaalde mate van rust. Helaas is het bespreken van en het opnemen van zorgverlof nog lang niet bij alle werkgevers geaccepteerd. In een artikel op MT.NL “mantelzorger met een drukke baan hoe doe je dat?’ wordt zelfs gesproken over ontslagen die vallen als gevolg van zorgverlof.

 

“Werkdruk omhoog, inkomsten omlaag”

 

Ontslag is wel het meest drastische dat het op willen nemen van zorgverlof kan veroorzaken, maar er kleven meer nadelen aan. Verminderde aanwezigheid op kantoor en minder tijd aan je werk kunnen besteden verhoogt de werkdruk, werk blijft liggen. Je takenpakket wordt meestal niet kleiner als je zorgverlof opneemt. Je zou dit op kunnen lossen door in de weekenden en de avonden te gaan werken, maar daarmee werk je een gebrek aan de hoognodige ontspanning in de hand. Ook je collega’s zullen niet altijd even begripvol zijn als je er weer een dag niet bent, zeker niet als de periode lang aanhoudt. Nog een oorzaak die extra druk op de mantelzorger legt. Burn-out van de mantelzorger die alles probeert op te vangen ligt al snel op de loer.

 

En hangt een financieel nadeel aan het opnemen van zorgverlof. Zorgverlof wordt meestal niet uitbetaald, je levert er je salaris ,of tenminste een deel daarvan, voor in. Hoe mooi is het zorgverlof dan nog? De werkdruk gaat omhoog en je inkomsten dalen. En dat terwijl de situatie die het opnemen van zorgverlof veroorzaakt al veel van je vraagt.

 

“Mantelzorg inkopen is zo gek nog niet!”

 

De Overheid stimuleert mantelzorgers hun rol te nemen om zo de zorg te ontzien. Het opnemen van zorgverlof lijkt mantelzorgers in staat te stellen dit goed te doen. Maar daar zitten toch nog veel haken en ogen aan. Nergens in deze discussie wordt gesproken over de mogelijkheid om mantelzorg in te kopen. Dat doen we ook niet graag, want mantelzorg inkopen kost geld, en het wordt vaak niet vergoed door WMO- en PGB-regelingen. Dit komt dus voor rekening van de zorgvrager en zijn of haar familie. Maar is het echt zo kostbaar? Bedenk je eens hoeveel het je op zou leveren als de mantelzorg door een vast persoon van een externe organisatie zou worden gedaan? Geen geregel en gevlieg meer, geen concessies op kantoor, of binnen het gezin. Meer rust in de familie, het scheelt een boel discussies over wie er aan de beurt is om mee te gaan naar het ziekenhuis. Een persoon waarop je kunt vertrouwen dat die er is. En financieel gezien valt het ook nog mee. Je hebt immers geen inkomstendaling door het opnemen van zorgverlof en de kosten zijn vaak aftrekbaar van de belasting.

 

Natuurlijk is het belangrijk je mantelzorg taken uit te voeren, zeker wanneer er sprake is van een situatie waarbij het verlenen van mantelzorg bijdraagt aan het proces van afscheid nemen en acceptatie. Maar laten we ook realistisch naar ons zelf kijken, naar de totale hoeveelheid werk die een mens aan kan. Jezelf en elkaar ontzorgen door mantelzorg in te kopen, is zo gek nog niet. We moeten er alleen even aan wennen en het werk uit handen durven geven!


«   »