Help! mijn ouders worden ouder, wat nu?

Gepubliceerd op 10 juli 2018 11:55

Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorg, is een mooie campagne gestart om het taboe op praten over zorg in de toekomst te doorbreken. Het belang om deze zaken voortijdig te bespreken is groot. Laat het niet aankomen op toeval en aannames. De kans dat de mantelzorgers en de oudere er allemaal verschillend over denken is aannemelijk. Zo lijkt het misschien vanzelfsprekend dat de meest dichtbij wonende relatie als eerste de kleine klusje oppakt, zoals meegaan naar het ziekenhuis, maar dat is het niet. Ook deze persoon heeft zijn eigen activiteiten en zal de mantelzorg er gewoon bij moeten doen. Als je hier vooraf geen afspraken met elkaar over maakt, kunnen irritaties en conflicten ontstaan, vooral op het moment dat mantelzorg hard nodig is. Zeker in acute situaties zijn dat ongewenste bijkomstigheden, je zal je energie dan al hard nodig hebben om de situatie zelf het hoofd te bieden.

 

Jullie willen me zeker weg hebben

In de discussies over mantelzorg wordt er vrijwel altijd vanuit gegaan dat er familie en liefhebbenden zijn die ook daadwerkelijk in staat zijn om de mantelzorg te verlenen. Maar wat als dat niet zo is, mensen kunnen ver weg wonen, al een volle en drukke agenda hebben? Misschien is men al belast met mantelzorg voor een andere oudere? Of wil je dit niet gewoonweg aan de familie vragen? Wat ik veelal mis in de discussie over mantelzorg is de mogelijkheid om mantelzorg in te kopen. Dan heb ik het niet over de verpleegzorg waar de thuiszorg in voorziet of de huishoudelijke hulp, maar over de echte mantelzorg. Hoe fijn kan het zijn voor families wanneer er een vaste externe mantelzorger is die vader en/of moeder regelmatig bezoekt, die in de gaten houdt hoe het gaat en die signaleert wanneer er extra hulp nodig is, meegaat naar de ziekenhuis afspraken en de inhoud hiervan terugkoppelt. Deze externe mantelzorger kan de discussie omtrent zorg en het opschalen van zorg vanuit een onafhankelijke positie met de oudere en met de familie voeren, en de benodigde acties in gang zetten. Die onafhankelijke positie is in deze vraagstukken heel waardevol. Vele mantelzorgers zullen zinnen te horen hebben gekregen als " jullie willen me zeker weg hebben" of "Ik heb dat echt niet nodig, ik kan nog heel goed voor mezelf zorgen" . Terwijl je in deze situatie als mantelzorger vaak allang gezien hebt dat extra zorg hard nodig is. Ga dan het gevecht maar eens aan. Een externe onafhankelijke mantelzorger kan deze onderwerpen bespreekbaar maken.

 

Je hoeft niet dement te zijn om hulp te vragen

Vaak gaan we er vanuit dat mantelzorg pas begint als er een concrete fysieke of psychische hulpvraag bij de oudere is zoals beginnende dementie. Mezzo pleit er al voor om de discussie over zorg te voeren voordat deze situatie zich voordoet. Maar hoe zou het zijn als je vooraf ook hulp in kan zetten, om de oudere te helpen om de regie over het dagelijks leven te behouden in de steeds complexere samenleving. Je hoeft niet dement te zijn, of invalide door een CVA om hulp te vragen. Mantelzorg is ook al de hulp die nodig is om als oudere de dagen goed door te komen, de administratie op orde te hebben, de boodschappen gedaan te krijgen op tijd en voorbereid op afspraken aan te komen. Waar mantelzorgers deze taken ook vaak al naast hun dagelijkse werkzaamheden en eigen gezin, is het een verademing dit te laten verzorgen. Bezoek aan vader en/of moeder zou zich dan op de leuke zaken kunnen richten. En als je dan de externe mantelzorg al geregeld hebt, kan die ook meteen opschalen wanneer er zich onverhoopt toch een acute situatie voordoet.

 

Als we dan toch het advies van Mezzo opvolgen, wat ik iedereen aanraadt om te doen, en het met de familie gaan hebben over "zorg in de toekomst" heb het dan ook met elkaar over de zorg van nu, of de zorg van morgen. 

 

https://www.mezzo.nl/artikel/taboe-op-praten-over-zorg-in-de-toekomst

 


«   »